Emil Lemberg, student på kursen Pedagogik III


Varför läser du pedagogik?

Emil Lemberg, Stockholms universitet
Emil Lemberg, Stockholms universitet

Det hela började med att jag hade läst in mig på det som jag ville från början (litteratur, svenska och retorik) och jag började att fundera på vad som bäst skulle kunna komplettera dessa kunskaper, alltså i hänseende till mitt författarskap. 

Jag tänkte att pedagogiken skulle kunna ge mig en inblick i hur människor fungerar. Jag menar jag hade lärt mig innan hur vi uttrycker oss för att få det vill ha, hur vårt språk fungerar, och om hur det som vi skriver kan avspegla vår verklighet, allt som fattades kände jag var just det att veta mer om oss människor.

Jag märkte ganska snart att det var mer än så, som jag fick lära mig. Om jag innan hade trott att det mänskliga psyket skulle stå i fokus så fick jag en ögonöppnare efter första terminen, då pedagogiken inte bara fokuserade på individen utan individen i sitt sammanhang och med flera syftningar på vad en individ faktiskt kunde vara.

Det handlar om allt från individen och den mänskliga identiteten, till företag och organisationer där flera individer samverkar, pedagogiken hjälpte mig att titta på dessa och lära mig att analysera dem. 

Vad har du lärt dig?

Pedagogiken har hjälpt mig att vässa min egen skarpsinnighet i att undersöka saker och ting: skeenden, processer, fenomen, eller människor/kollektiv och deras identiteter. Allt som har innehållit/innehåller en dynamik av något slag som varit viktig att avtäcka. Lite som att skriva en historia. 

Drömjobbet?

Jag sa till mig själv redan för många år sedan efter att jag avslutat ett skrivpass på biblioteket att det är åt litteraturen som jag kommer att viga mitt liv. Det är i den som jag känner att jag hör hemma, mer än någon annanstans.

Emil Lemberg, läser Pedagogik III, våren 2019.