Foto: Stockholms universitet (Niklas Björling)
Foto: Stockholms universitet (Niklas Björling)

 

Kom igång med e-mötestjänsten Zoom

Kurser vid Stockholms universitet använder ett särskilt e-mötesverktyg i undervisningen, Zoom.

Delta i undervisning via Zoom (student)

Tips och råd till dig som pluggar hemma

su.se/studerahemifran

Information om covid-19 från Stockholms universitet

Mer om Stockholms universitets ställningstaganden relaterat till corona finns här och uppdateras löpande: 
su.se/corona