Hos oss kan du få enskilda vägledningssamtal där du ges möjlighet att reflektera över din utbildning, de val du ställs inför som student och dina möjligheter på arbetsmarknaden. Här får du också hjälp med bland annat tillgodoräknanden från andra utbildningar och information om utomlandsstudier. En tid för väglednings-samtal bokas i förväg.

Du är också välkommen att kontakta oss om du av olika anledningar har svårigheter med att följa den ordinarie undervisningen, vill göra ett studie-uppehåll eller återuppta dina studier efter ett uppehåll. Vi hjälper också till med frågor som rör särskilt stöd vid funktionshinder.

Adress: Frescativägen 54, plan 4 (bakom Naturhistoriska riksmuseet)
E-post: studievagledare@edu.su.se

Våra studievägledare

Du är välkommen att kontakta oss, via telefon och mail, vardagar mellan kl. 9.00-16. 00. Du kan boka in ett möte eller bara komma förbi, vi tar emot i mån av tid.

Nikolaj Jacobsen
Ansvarsområde: 

  • Fristående kurser på grundnivå
  • Masterprogram, fristående kurser på avancerad nivå
  • Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation
  • Kandidatprogram i Mångfaldsstudier

Tfn: 08-120 763 19
E-post: nikolaj.jacobsen@edu.su.se

 

Eva Ahlzén
Ansvarsområde:

  • Studie- och yrkesvägledarprogrammet
  • Yrkeslärarprogrammet
  • Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap

Tfn: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se

Eva Ahlzén, studievägledare, Institutionen för pedagogik och didaktik

 

Simon Granbohm
Ansvarsområde:

  • Kurser inom lärarprogrammet
  • Internationell koordinator

Tfn: 08-16 37 40
E-post: simon.granbohm@edu.su.se

 

 

Har du frågor om Lärarprogrammet?

Institutionen för pedagogik och didaktik medverkar i Lärarprogrammet med olika obligatoriska kurser. Vilka dessa är beror på vilken inriktning du har valt och när du började din utbildning. Vi är endast hemvist för Yrkeslärarprogrammet. När det gäller dessa kurser kan du vända dig till våra studievägledare för att få hjälp.

Har du specifika frågor om din inriktning i Lärarprogrammet vänder du dig till din hemvistinstitution. Om lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.

Studieavbrott / studieuppehåll

Om du av någon anledning behöver göra ett uppehåll eller avbryta dina studier är det viktigt att vi får ett meddelande om det. 

Studera med funktionsnedsättning

Kränkande behandling och diskriminering