1. Behöver jag ha läst Engelska B för vara behörig att söka programmet?
Nej, det krävs bara Samhällskunskap A / Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 utöver grundläggande behörighet.

2. Hur är distansstudierna upplagda?
Distansstudierna innebär nätbaserad undervisning i form av streamade (inspelade) föreläsningar, kommunikation i vår lärplattform Mondo, grupparbeten via mail och chattforum, webbkamera eller Skype, enskilda arbetsuppgifter som skickas in digitalt etc. Studenterna delas in i basgrupper utifrån bostadsort. Deltagare i vissa av basgrupperna föredrar ibland att träffas fysiskt vid grupparbeten i stället för att kommunicera via dator.

Ungefär en gång i månaden åker alla distansstudenter till Stockholm för en campusvecka. Denna studievecka innefattar undervisning måndag-fredag, ca 9.00 - 16.00 och innehåller undervisning som inte går att förlägga på distans; examinationer, litteraturseminarier, introduktion till nya kursmoment, övningar i samtalsmetodik m.m.

3. Är campusveckorna obligatoriska?
Campusveckorna utgör en förutsättning för att du ska kunna färdigställa studierna. Träffarna här på campus är därför obligatoriska då de bland annat innehåller kommunikativa och metodmässiga inslag som är unika för Studie- och yrkesvägledarutbildningen.

4. Kan man få hjälp med boende under campusveckorna?
Nej, du får själv ordna bostad. De flesta av våra studenter bor under campusveckorna på vandrarhem eller hos släktingar och vänner/bekanta.

5. Kan man byta inriktning från campus till distans eller vice versa?
Nej, du kan inte byta mellan programvarianterna under den första terminen, och ibland kan det också vara svårt att byta studieupplägg under termin två. Under den senare delen av utbildningen kan det dock på grund av studieuppehåll, föräldraledighet eller annat uppstå lediga studieplatser som gör ett byte möjligt.

6. Är det möjligt att göra ett studieortsbyte från Malmö Högskola eller Umeå universitet?
De olika studieorternas utbildningsstruktur skiljer sig åt, vilket innebär att en övergång mellan dessa inte är möjlig utan vissa kompletteringar av kurser. Vi prövar detta i mån av plats. Byte av studieort från Malmö högskola är näst intill omöjligt medan studerande från Umeå universitet, med vissa kompletteringar, kan erbjudas ett byte under första läsåret - förutsatt att det finns lediga studieplatser.

7. Jag är utbildad lärare. Kan jag utbilda mig till studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet genom en kortare komplettering?
Utbildade lärare brukar generellt inte kunna tillgodoräkna sig särskilt mycket inom utbildningen utan hänvisas liksom övriga sökande till den treåriga programmet. Detta beror på att studierna hos oss har ett helt annat fokus. Kurserna inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet innefattar kunskaper om utbildningsystem i Sverige och andra länder, näringsliv och arbetsmarknad, karriärutvecklingsteorier, samtalsmetodik m.m. vilket inte ingår i lärarutbildning. Se vår programöversikt nedan.

Kontakt
Eva Ahlzén, studievägledare
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se
Tfn: 08-16 31 45