Kursen introducerar olika teoretiska perspektiv på skola, utbildning och pedagogik med avseende på läraruppdragets villkor. Dessa perspektiv inkluderar även genus, etnicitet och klass.

Centrala områden är:
Utbildningspolitik och skolans styrning och ledning
Utbildningshistoria
Utbildningssociologi
Läroplansteori och pedagogisk filosofi

Behörighet Antagen till VAL-projektet.
Kursplan UC231U
Kursperiod och schema

Schema för HT20 / Schema för VT21

Studiehandledning Litteraturlista

Studiehandledning för HT20

Litteraturlista HT20

Webbregistrering

VT21: 4/1-28/2

Kursansvarig HT20

Kursansvarig VT21

David Thorsén

Shamal Kaveh

Kursadministration Stephanie Lisak
Omexamination

Söndagen 17 januari 2021, kl. 23:59.

Fredagen den 3 september 2021, kl. 23:59.

Vill du göra omexamination skickar du anmälan med namn, personnummer, kurskod och universitetskontonamn till kursadministratören senast en vecka innan omexaminationen. Du läggs då in på en Athenasajt som öppnas några dagar innan omexaminationen.