Kursen ingår som en delkurs inom Personalvetenskap, 30 hp som är en del av Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation (PAO), 180 hp.

Delkursen Personalarbete 1: Professionella samtal (7,5 hp) innehåller grunderna kring professionella samtal och kommunikation i institutionella sammanhang. Professionella förhållningssätt vid institutionella samtal introduceras och centrala begrepp inom kommunikativa teorier och metodiska utgångspunkter med fokus på samtalsanalys belysas. Vidare behandlas olika grundläggande samtalspraktiker från psykologiska, sociologiska samt pedagogiska perspektiv, och kursdeltagarna får möjlighet att träna sig i att leda och analysera samtal.

Kursen ges av Institutionen för Pedagogik och Didaktik.

Kursen ges

VT21

Period D

Kursansvariga lärare Gustav Lymer
Kursdokument

Litteraturlista SOD240 Personalarbete1 Professionella samtal VT21 (136 Kb)

 

Schema Schema VT21
Kursadministration Marcus Bigert