Kandidatexamen i pedagogik

En kandidatexamen i pedagogik omfattar 180 hp (dvs. tre års heltidsstudier) med 90 hp i fördjupning i huvudområdet pedagogik och 90 hp valfria kurser (valfria kurser får innefatta sammanlagt max 30 högskolepoäng på avancerad nivå). Studierna inom huvudområdet ska inkludera ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.

Läser du Kandidatprogrammet i  Personal, arbete och organisation (PAO) får du en examen i Pedagogik med inriktning mot personal, arbete, organisation. Om du läser kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap får du en examen i pedagogik med inriktning mot hälsa. Du kan också få en kandidatexamen i pedagogik genom att läsa Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Yrkesexamen

Läser du vårt treåriga Studie- och yrkevägledarprogram, 180 hp, får du en Studie- och yrkesvägledarexamen. Yrkeslärarprogrammet, 90 hp ger en Yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram och Komvux.

Masterexamen och doktorsexamen

Efter dina studier på grundnivån kan du fortsätta att läsa på avancerad nivå i ytterligare två år för att få en masterexamen. Här har vi flera alternativ att välja emellan som omfattar kurser enligt lokala examensbeskrivningar. Därefter finns möjlighet att ytterligare fördjupa sig i ämnet pedagogik genom att gå vår forskarutbildning.

Ansökan om examen

Examensärenden sköts av examensgruppen vid Stockholms universitet. Handläggningstid för examen varierar över året och är mellan en till tre månader. Du ansöker själv om ditt examensbevis genom att skicka in en blankett till examensgruppen eller via Ladok på webben.
Mer information om hur du ansöker om examensbevis