Universitet och högskola

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för pedagogik och didaktik
  4. Samverkan
  5. Universitet och högskola

Samverkan i utbildning

Institutionen för pedagogik och didaktik samarbetar kring olika utbildningar både inom Stockholms universitet och med andra universitet och högskolor i Sverige. Det gäller både kurser och program. Samarbetet gör att vi kan erbjuda våra studenter möjlighet till både bredd och djup i vårt utbildningsutbud.

Vi samarbetar också med olika universitet runt om i världen.

Våra samarbetsländer

För närvarande samarbetar vi med följande partnerländer; Australien, Cypern, Grekland, Indien, Island, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA.

Samarbetet gäller student- och lärarutbyte men också för administrativ personal. Det sker inom Erasmus-programmet, Linneus Palme eller inom något av våra bilaterala avtal med universitet utanför Europa.

KONTAKTINFORMATION

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)

E-post: info@edu.su.se
Fax: 08-15 83 54