Institutionen kan erbjuda kommuner och skolor olika kurser med inriktning på bland annat mentorskap, pedagogiskt ledarskap och professionella samtal.

För att kompetensutveckla rektorer finns Rektorslyftet, en fortbildningsinsats för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap inom kunskapsområdet styrning och ledning samt Rektorsprogrammet, som är en befattningsutbildning för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer.

Vill du veta mer om våra samarbeten med kommuner och skolor

är du välkommen att kontakta studierektor Ylva Ståhle
Tfn. 08-1207 6312
E-post: ylva.stahle@edu.su.se