Start

Måldokument

SKOLVERKET

Regelverk, måldokument och utvärderingar

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet, samt utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.