Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018-05-07 Münchenbryggeriet, Stockholm.
 

Elevhälsoarbete under utveckling

Vi välkomnar huvudmän och skolledare till en spännande konferens med det angelägna temat elevhälsa.

Elevhälsoarbetet har kommit mer i fokus under senare år. Det har att göra med förstärkta regleringar, inte minst när det gäller förebyggande och hälsofrämjande arbete. Såväl huvudmän som rektorer och professionella behöver samverka för att klara uppgiften att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. I detta ligger utmaningar. Det handlar bland annat om att leda och organisera arbetet för att skapa professionella elevhälsoteam som samverkar med lärare och övrig personal. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande. Satsningar görs inom såväl myndigheter som inom huvudmannasammanhang och i skolor. Även forskningen på området ökar. Det är spännande att se vad som sker i denna samverkan för utveckling.

I år ges konferensen därför i samarbete mellan Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Myndigheten bedriver en webbaserad kurs som skolledare kan gå tillsammans med sina team. Fyra forskare har under ett år skuggat kursen och resultaten publiceras under våren i Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi, med Cecilia Löfberg som redaktör. Cecilia fungerar som moderator för dagen och forskarna medverkar utifrån innehållet i sina respektive kapitel. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ansvarar för arrangemanget.

Medverkande

Niclas Rönnström, fil.dr och docent i pedagogik. Utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Cecilia Löfberg, fil.dr i pedagogik, forsknings - och utvecklingssamordnare på FoU-enheten vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Moderator.

Presentatörer

Erica Sjöberg & Sarah Neuman, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Eva Hjörne, professor i pedagogik

Ingrid Hylander, legitimerad psykolog, fil. dr i psykologi och docent i pedagogik.

Monika Törnsén, fil. dr i pedagogik

Pia Skott, fil. dr i pedagogik

 

Program och anmälan