En forskargrupp har sedan millennieskiftet studerat företeelsen delat ledarskap mellan chefer i svenskt arbetsliv. I huvudsak har intresset varit riktat mot att förstå det delade ledarskapets former, arbetsprocesser och möjligheter. Därutöver har bland annat omfattningen av delat ledarskap i svenskt arbetsliv kartlagts och de juridiska aspekterna utretts, dels allmänt dels inom skolan. Forskningen genomförs och har genomförts med medel från Arbetslivsinstitutet, Vinnova, Forte och Afa.

Delat ledarskap: Om chefer i samarbete
Delat ledarskap: Om chefer i samarbete

I aktuell ledarskapsforskning beskrivs ledarskap i ökande omfattning som kollektivt. Intresset för delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend. Med delat ledarskap mellan chefer avses att en chefsposition delas på två (eller flera) personer i någon form av nära samarbete som går utöver traditionella uppdelningar mellan t.ex. chef och biträdande chef. Det handlar om att människor och organisationer söker vägar för att chefer ska rå med att vara chefer, få bättre överblick och grund för beslut. Man söker efter sätt att utforma arbetsvardagen så att verksamheter håller kvalitet och effektivitet, samtidigt som uppgiften att vara chef inte leder till omöjliga arbetssituationer, och i förlängningen till ohälsa.

Några slutsatser är att delat ledarskap förändrar förutsättningarna för inflytande, lärande och effektivitet och innebär nya möjligheter för chefer i vår tid, inte minst när tempot är högt, verksamheten komplex och arbetsbelastningen stor.

 

Forskningsprojekt om delat ledarskap mellan chefer i svenskt arbetsliv