Studieavbrott

Ibland kan det finnas skäl att avbryta studierna på obestämd tid. Anmälan om studieavbrott görs av deltagaren tillsammans med huvudmannen genom att fylla i en blankett på webben. Om du behöver göra ett avbrott, kontakta Servicecenter. Det är möjligt att återuppta studierna efter ett avbrott om det sker inom rimlig tid. Hör av dig till Servicecenter för att diskutera möjligheten till återupptagande av studierna efter avbrott.

Studieuppehåll

Ansökan om studieuppehåll görs en termin i taget för max två terminer. Ansökan görs av deltagaren tillsammans med huvudmannen genom att fylla i en blankett på webben. Om du behöver göra ett uppehåll, kontakta Servicecenter. Även återupptagande av studierna sker genom att ta kontakt med Servicecenter.

Byte av huvudman

I samband med byte av huvudman behöver en anmälan göras av den blivande huvudmannen. Kontakta Servicecenter för Rektorsprogrammet så snart en ny anställning är på gång för att få en länk: rektorsprogrammet@edu.su.se.