Har du som huvudman nyanställt någon rektor efter den 15 mars 2010? Då omfattas hen av obligatoriet och du är skyldig att anmäla din rektor till utbildningen (SFS: 2009:1521). För dem som hör till obligatoriet skall Rektorsprogrammet vara inläst 4 år efter påbörjad tjänst som rektor.

Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer, förskolechefer och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor, bitr. rektor, förskolechef och bitr. förskolechef är kvalificerad att gå programmet.

Skolverket ansvarar för ett nationellt anmälningsförfarande även om man avser att söka till Stockholms universitet. Skolhuvudmannen anmäler kursdeltagare på Skolverkets webbplats, se länk nedan. I samband med anmälan väljs också lärosäte. Sista steget i anmälningsprocessen görs av lärosätena som så snart som möjligt skickar ut antagningsbesked. Vid platsbrist prioriteras nytillträdda rektorer.

Du är varmt välkommen att söka till Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Vi erbjuder en kvalificerad och befattningsstärkande utbildning som vilar på vetenskaplig grund där professionens krav och kännetecken tas på största allvar.

Anmälan och antagning till våren 2018

 1. Huvudmannen anmäler skolledare mellan den 15 september till och med den 16 oktober 2017.
 2. Kompletterande anmälan mejlas till anmäld skolledare från Skolverket efter den 16 oktober.
 3. Anmälningarna sänds av Skolverket till det aktuella lärosätet den 3 november.
 4. Lärosätet gör antagningen och skickar besked till skolledaren och huvudmannen under vecka 49, (4-8/12).
 5. Utbildningen startar den 17 januari, på Stockholms universitet. Upptakten är obligatorisk.

Anmälan till Rektorsprogrammet

Datum för anmälan till Rektorsprogrammet hösten 2018 är 15 mars till 16 april.

Utbildningstillfällen för kursomgång V18

 • 17 januari
 • 5-6 mars
 • 8-9 mars
 • 17 april
 • 18 april
 • 8-9 maj
 • 14-15 maj
 • 14 juni
 • 15 juni

Varför Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet?

En rektor ska kunna agera i rollen som myndighetsutövare, och samtidigt vara ledare för en verksamhet inom de ramar och villkor som mål- och resultatstyrning formar. En rektor behöver också agera som pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för lärande, arbete med verksamhetens mål och för att uppnå goda resultat. Vår utbildning planeras och genomförs för att stärka dessa förmågor, och vår kontinuerliga programutveckling gör att vi alltid är uppdaterade i relation till viktiga förändringar och skeenden i skolsamhället.

En komplex befattning och profession kräver just den ämnesbredd och det kunskapsdjup som kännetecknar Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet. Studierna ger mycket goda förutsättningar för att utveckla ett ledarskap på vetenskaplig grund präglat av juridiskt kunnande och etisk insikt. Studierna medverkar till såväl reflektiva som praktiska förmågor väsentliga för en rektors eller förskolechefs förmåga att ändamålsenligt arbeta med verksamheten.

 

Vid frågor kontakta

Servicecenter för Rektorsprogrammet
E-post: rektorsprogrammet@edu.su.se