Det är inte bara anmälan till programmet som huvudmannen åtar sig att göra, utan också att finansiera den internatförlagda utbildningen.

Vi på Stockholms universitet ordnar möten och träffar med huvudmännen varje termin. Syftet med dessa är inte endast att informera om rektorsprogrammet utan ser huvudmännen som en viktig samtalspartner kring frågor om programmets kvalitet, utveckling och effekter.

För dig som står inför att anmäla en skolledare till Rektorsprogrammet kan det vara bra att överväga följande saker:

Inför anmälan till programmet

Rektorsprogrammet är ingen konferensverksamhet. Det är en akademisk utbildning på avancerade nivå som kräver studier och inlämning av uppgifter som examineras. Planera för att utbildningen tar i anspråk upp till en dag i veckan. Inför anmälan är det bra att man tillsammans med berörda skolledare överväger hur man ska kunna skapa utrymme för studierna. Det är av största vikt att man förbereder sig själv och sina medarbetare för studierna.

Under programmet

En framgångsfaktor är att kursdeltagare kan skapa sig utrymme för studier. Un der programmet är det bra om huvudmannen har kontakt med sina kursdeltagare för att stämma av hur studierna går. Vi anordnar också dialogmöten där vi diskuterar angelägna frågor med huvudmännen.

Efter programmet

Våra kursdeltagare vittnar ofta hur vårt program stärker dem i sin befattning och profession i flera avseenden. Det kan vara värt att överväga hur deras förmågor och kunnande kan komma till sin rätt i organisationen. Stockholms universitet erbjuder utbildning som kan vara intressant för skolledarens fortsatta utveckling. Det finns även möjlighet till fortsatt nätverkande i de alumnaktiviteter och konferenser som erbjuds.

Meddela eventuella förändringar för din studerande skolledare

Det är mycket viktigt att du som huvudman meddelar eventuella förändringar för din studerande skolledare, såsom studieavbrott, studieuppehåll eller byte av huvudman. Mer information.
Har du frågor och funderingar vänligen vänd dig till Servicecenter för Rektorsprogrammet på rektorsprogrammet@edu.su.se