Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018-05-07 Münchenbryggeriet, Stockholm.

Elevhälsoarbete under utveckling

Vi välkomnar huvudmän och skolledare till en spännande konferens med det angelägna temat elevhälsa.

Elevhälsoarbetet har kommit mer i fokus under senare år. Det har att göra med förstärkta regleringar, inte minst när det gäller förebyggande och hälsofrämjande arbete. Såväl huvudmän som rektorer och professionella behöver samverka för att klara uppgiften att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. I detta ligger utmaningar. Det handlar bland annat om att leda och organisera arbetet för att skapa professionella elevhälsoteam som samverkar med lärare och övrig personal. Det handlar om att skapa förutsättningar för lärande. Satsningar görs inom såväl myndigheter som inom huvudmannasammanhang och i skolor. Även forskningen på området ökar. Det är spännande att se vad som sker i denna samverkan för utveckling.

I år ges konferensen därför i samarbete mellan Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Myndigheten bedriver en webbaserad kurs som skolledare kan gå tillsammans med sina team. Fyra forskare har under ett år skuggat kursen och resultaten publiceras under våren i Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi, med Cecilia Löfberg som redaktör. Cecilia fungerar som moderator för dagen och forskarna medverkar utifrån innehållet i sina respektive kapitel. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet ansvarar för arrangemanget.

 

Medverkande

Niclas Rönnström, fil.dr och docent i pedagogik. Utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.

Cecilia Löfberg, fil.dr i pedagogik, forsknings - och utvecklingssamordnare på FoU-enheten vid Specialpedagogiska skolmyndigheten. Moderator.

 

Presentatörer

Erica Sjöberg & Sarah Neuman, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Eva Hjörne, professor i pedagogik

Ingrid Hylander, legitimerad psykolog, fil. dr i psykologi och docent i pedagogik.

Monika Törnsén, fil. dr i pedagogik

Pia Skott, fil. dr i pedagogik

 

Program 7 maj 2018, Münchenbryggeriet

9.00-10.00
Registrering och fika

10.00-10.20
Välkommen till Rektorsprogrammets forskningskonferens, Niclas Rönnström
En dag med fokus på elevhälsa, SPSM Cecilia Löfberg

10.20 -10.50
Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan, Erica Sjöberg & Sarah Neuman

10.50-11.40
Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete, Eva Hjörne

11.40 – 12.40  Lunch

12.40 – 13.30
Perspektiv på yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan, Ingrid Hylander

Kort bensträckare

13. 40-14.30
Rektors roll i elevhälsoarbetet, Monika Törnsén

14.40 -15.00 Fika

15.00-15.50
Samordning – en väsentlig aspekt av skolors elevhälsokompetens, Pia Skott

15.50 - 16.30
Paneldiskussion med rektorer

16.30 -16.45
Avslutning (med goodiebag i form av bokpaket)


Skriv ut: Info och program som PDF

 

Anmälan

Det var många som visade intresse för årets konferens, så alla platser och reservplaster till konferensen är fyllda. Anmälan forskningskonferensen 2018 är nu stängd.