Barns rättigheter - Skolans ansvar. Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016. Clarion hotel, Stockholm.
Barns rättigheter - Skolans ansvar. Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016. Clarion hotel, Stockholm.

Länkar till filmade inspelningar av föreläsningarna på UR

Här finns föreläsningarna filmade av Utbildningsradion, UR, att ta del av:

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Konferens om Barns rättigheter - Skolans ansvar 2016

Syftet med konferensen var att presentera aktuell forskning med fokus på barn i utsatta situationer och skolans ansvar med utgångspunkt på Barnkonventionens krav på barns rätt till ickediskriminering och likvärdig behandling. Konferensen ägde rum den 2 maj, på Clarion hotel, Stockholm.

Anna Norlén och Anna Kaldal.
Anna Norlén och Anna Kaldal.

Anna Kaldal, docent i juridik med inriktning på barnrätt och ansvarig för momentet Skoljuridik och myndighetsutövning vid Rektorsprogrammet, Stockholms universitet, var moderator, tillsammans med Anna Norlén, leg. psykolog och rektor för Ericastiftelsen och tidigare verksamhetschef för Stockholms läns barn- och ungdomspsykiatriska traumaenhet. De inledde konferensen med att sätta konferensen i ett sammanhang:

Sveriges riksdag har fattat beslutet att Barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2018. Vad innebär det för skola/förskola?

Barnkonventionen vilar på två essenser berättade Anna Kaldal:

  • Barndomen är en period i livet när vi är under utveckling och är extra sårbara. Barn har därför vissa rättigheter som inte tillkommer vuxna.
  • Barn är självständiga och kompetenta bärare av mänskliga rättigheter och experter på sin verklighet.

Två viktiga fokus under forskningskonferensen, sade de vidare, är att barn har rätt att vara del av besluten som rör dem och att konferensen är inriktad på de mest utsatta barnen. Olika undersökningar har visat att Sverige inte är bra på att ta hand om de mest utsatta barnen och en stor del av sin vakna tid spenderar de i skolan. 

Sammanfattande referat av programpunkterna

► Dags att börja prata med barn om sexuella övergrepp

Åsa Landberg, psykolog och psykoterapeut vid Stiftelsen Allmänna Barnhuset
”Barn vill prata om sexuella övergrepp – både med föräldrar och i skolan” 

► Barn som lägger ut avklädda bilder på nätet

Carl Göran Svedin, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet, och fil. dr Linda Johansson, socionom och doktor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid
"Det är vanligt att barn skickar avklädda bilder till varandra"

► Våld, familjerätt och barns utsatthet i förskola och skola

Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola
”Det är alltid det enskilda barnet som ska skyddas”

► Kränkningar i skolan, barns rättigheter och skolans skyldigheter

Barn och elevombudet, BEO, Caroline Dyrefors Grufman
”Lagen är glasklar: Barn har rätt att gå i en skola och känna sig trygga”

► Barn med kognitiva svårigheter – Vad vet vi? Vad gör vi?

Elisabeth Fernell, barnläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, och specialist inom barnneurologi och habilitering
"För elever med svag teoretisk begåvning inom den vida "normalvariationen", och för dem med svårigheter avseende exekutiva funktioner/koncentrationsproblem/ADHD finns inget garanterat skolstöd och ännu mindre några anpassade mål"

► Barnkonventionen, tre författare ur boken från Alfons till Dostojevskij 

Författarna Anette Eggert, Christina Wahldén och Mårten Sandén
Hur man kan jobba med Barnkonventionen i skolan med hjälp av boken Från Alfons till Dostojevskij - röster om Barnkonventionen

Program 2016

Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016 (316 Kb)

Föreläsarnas Powerpoint

Se längre ned på sidan. Fler kommer inom kort.

Rektorsprogrammets forskningskonferens 2017

Våren 2017 kommer Rektorsprogrammets forskningskonferens igen. Mer information läggs upp på hemsidan kommer såsmåningom.