Fortbildning för rektorer i förskola

Kursen är en statlig fortbildning med fokus på förskolerektorers pedagogiska ledarskap. Kursen syftar till att starka kursdeltagarnas förmåga att leda, analysera och utveckla verksamheten i förskolan. Vidare behandlas rektors strategiska arbete med verksamhetsutveckling och hur detta förhåller sig till ledarskap inom förskolans fält och tradition. Kursen utgår ifrån de mål och riktlinjer som styr förskolan i relation till det ansvar som tilldelas rektor i förskolan, utifrån att pedagogisk verksamhet i förskolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fokus ligger på verksamhetsutveckling, kommunikation och samverkan.

Kursen är en utveckling av fortbildning för rektorer och den tidigare fortbildningen för förskolechefer vid Stockholms universitet. 
Den ges första gången läsåret 2021/2022, i samverkan mellan Institutionen för pedagogik och diaktik och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. För vidare information, kontakta kursansvarig.

Målgrupp – rektorer i förskola som gått befattningsutbildning

Fortbildningen är en fördjupningskurs som kan sökas av rektorer som har genomgått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet. Fortbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och sträcker sig över två terminer.
Staten betalar fortbildningen, men huvudmannen står för följande kostnader:

  • Lön under fortbildningen
  • Kurslitteratur
  • Kostnader i samband med internat: 4 internat à 2 dagar
     

Anmälan till HT21

Ansök från och med 15 mars 2021 (via Skolverket)

Preliminära datum

14 oktober 2021

Introduktionsdag

2-3 november 2021

Internat 1

18-19 januari 2022

Internat 2

23-24 mars 2022 Internat 3
9-10 maj 2022 Internat 4


Kursansvarig

Ylva Ståhle, e-post: ylva.stahle@edu.su.se

Administration

Servicecenter för Rektorsprogrammet hanterar all administration kring fortbildningen. Frågor om fortbildningen kan mailas till: rektorsprogrammet@edu.su.se