Frescativägen 54 blev vid invigningen Stockholms universitets första nybyggda institutionsbyggnad i Frescatiområdet. År 1964 flyttade Botaniska institutionen till området Lilla Frescati och följdes några år senare av Wallenberglaboratoriet. Detta blev starten för universitetsområdet i Frescati.

Funkisarkitektur

Byggnaden är ritad av funkisarkitekten Paul Hedqvist (1895-1977) och projekterades för den arkitekttävling som genomfördes för det nya universitetsområdet. Hedqvist är kanske mest känd för att ha ritat Tranebergsbron (1933), Kårhuset (för Stockholms högskola 1935), Skatteskrapan (1955) och Dagens Nyheters hus (1964). Utmärkande för Paul Hedqvists arkitektur är hans rätvinklighet och förkärlek för kvadratiska proportioner i både fasad- och fönsteruppdelning.

Fastigheten är utformad som två ihopkopplade huskroppar med ett trapphus i mitten, där den ena delen består av fem våningar och den andra av sex. För att harmoniera med Naturhistoriska riksmuseet kläddes huset med rött tegel. Till huset finns två entréer, där dagens huvudentré ansluter till promenadvägen genom Djurgårdsbacken bakom museet.

I maj 1961 togs det första spadtaget till byggnaden, som ursprungligen var tänkt för ett kemiskt övningslaboratorium, och invigdes två år senare av kung Gustaf VI Adolf. Ett minne från detta finns bevarat i en stenplatta på husets baksida.

Hyresgäster

Frescativägen 54 har tidigare använts som kemiskt övningslaboratorium (1963-1995), evakueringshus under renovering av den ordinarie Manillaskolan (1996-1997) samt för tillämpad miljöforskning (1998-2008). Nuvarande hyresgäster är Institutionen för pedagogik och didaktik som flyttade in 2009.