Ledning och studierektorer

Ledning, studierektorer, programansvariga

Prefekt
Carina Carlhed Ydhag
Tfn: 08-16 30 87
E-post: carina.carlhed@edu.su.se

Ställföreträdande prefekt
Helena Rehn
Tfn: 08-120 765 42
E-post: helena.rehn@edu.su.se

Administrativ chef
Jenni Vuorenmaa
Tfn: 08-16 37 64
E-post: jenni.vuorenmaa@edu.su.se

Biträdande administrativ chef
Camilla Eldeby
Tfn: 08-120 763 85
E-post: camilla.eldeby@edu.su.se

_____________________________________________________________________________

Studierektorer

Kurser på grund- och avancerad nivå inom pedagogik (inkl. kurser i internationell och jämförande pedagogik), Studie- och yrkesvägledarprogrammet samt Yrkeslärarprogrammet
Anneli Öljarstrand
Tfn: 08-120 762 60 
E-post: anneli.oljarstrand@edu.su.se

Kurser på grund- och avancerad nivå inom didaktik, kurser i didaktik och pedagogik inom Lärarprogrammet för grund- och gymnasielärare samt Rektorsprogrammet
Eva Edman Stålbrandt
Tfn: 08-120 762 68
E-post: eva.edman-stalbrandt@edu.su.se

Forskarutbildning
Matilda Wiklund
Tfn: 08-120 762 33
E-post: matilda.wiklund@edu.su.se

Administrativ studierektor
Maria Apelgren
Tfn: 08-16 31 39
E-post: maria.apelgren@edu.su.se

Administrativ studierektor
Erik Dahl
Tfn: 08-1207 6355 
E-post: erik.dahl@edu.su.se

_____________________________________________________________________________

Programansvariga

Digitala medier
Hans Melkersson
Tfn: 08-16  32 08
E-post: hans.melkersson@edu.su.se

Kandidatprogram i Pedagogik och folkhälsovetenskap (POF)
Petra Roll Bennet
Tfn: 08-16 22 21
E-post: petra@edu.su.se

Kandidatprogram Personal, arbete, organisation (PAO), Masterprogram i PAO
Camilla Thunborg
Tfn: 08-16 39 29
E-post: camilla.thunborg@edu.su.se

Masterprogram i internationell och jämförande pedagogik
Ulf Fredriksson 
Tfn; 08-1207 6402
E-post: ulf.fredriksson@edu.su.se

Masterprogram i pedagogik
Eva Svärdemo-Åberg
Tfn: 08-1207 6242
E-post: eva.svardemo-aberg@edu.su.se

Rektorsprogrammet
Pia Skott (utb. chef)
Tfn: 08-16 20 63
E-post: pia.skott@edu.su.se

Studie- och yrkesvägledarprogrammet
Åsa Sundelin
Tfn: 08-1207 6399
E-post: åsa.sundelin@edu.su.se

Yrkeslärarprogrammet
Eva Eliasson
Tfn: 08-1207 6516
E-post: eva.eliasson@edu.su.se

Bokmärk och dela Tipsa

Sök personal

Namn:

KONTAKTUPPGIFTER

Postadress
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Frescativägen 54, Frescati, Stockholm
Frescativägen 50, (med taxi)
____________________________________________________________

Leveransadress
Frescativägen 54, plan 4
114 18  Stockholm

Faktureringsadresser

Svensk leverantör:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Utländsk leverantör:
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Obs! Glöm inte be leverantören skriva 306 samt ditt namn som beställare på fakturans referensfält
___________________________________________________________

Organisationsnummer
Stockholms universitets organisationsnummer: 202100-3062
VAT-nummer: SE202100306201
____________________________________________________________

Telefon
08-16 20 00 (vxl)
E-post
Utbildning: studieinfo.edu@su.se
Allmänt: info@edu.su.se