Jag heter Maria Pananaki och jag är doktorand på Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag på relationen mellan lärare och föräldrar och vill göra individuella intervjuer med lärare och föräldrar samt observera föräldramöten, utvecklingssamtal och andra samverkansaktiviteter med föräldrar i skolan. Du är garanterad konfidentialitet och jag följer forskningsetiska riktlinjer. Mitt projekt är dessutom etikprövat.

Jag hoppas att du tycker detta är intressant och du vill medverka! Om du har några funderingar om studien får du gärna höra av dig till mig eller min handledare. Du får självklart ta del av resultatet senare!

Maria Pananaki, Doktorand                                                  
maria.mersini.pananaki@edu.su.se, 0767092092

Carina Carlhed, handledare, docent i utbildningssociologi, Stockholms universitet 
carina.carlhed@edu.su.se, 08-16 30 87