Seminariet utgick från den nya boken Perspektiv på skolans problem, där Anna-Lena Kempe, docent, och Fredrik Hertzberg, docent, medverkar (Andreas Fejes & Magnus Dahlstedt red.).

Inslaget kan ses här (logga in och skapa ett gratis konto): När begären styr skolan

Mer information om Perspektiv på skolans problem