Medel kan sökas för forskningsinitiering eller för att genomföra ett mindre projekt eller en delstudie.

Behöriga att söka är lärare (fast anställda lektorer eller professorer), doktorander och postdocanställda.

Totalt fördelas en summa av cirka 700 000: -.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2018.

Beslut fattas av dekanus efter beredning i CKVO:s ledningsgrupp.

Ansökningsblankett med mer information finns nedan.

Frågor

För frågor kontakta någon av följande personer:

Ewa Mörtberg (Psykologiska institutionen), ewa.mortberg@psychology.su.se

Marie Sallnäs (Institutionen för socialt arbete), marie.sallnas@socarb.su.se

Bozena Hautaniemi (Specialpedagogiska institutionen), bozena.hautaniemi@specped.su.se

Robert Ohlson (Institutionen för pedagogik och didaktik), robert.ohlsson@edu.su.se