Ulf Fredriksson, docent.
Ulf Fredriksson, docent.

– Eleverna får helt enkelt göra ett antal uppgifter och utifrån det får man ett resultat och göra bedömning vilka behov som finns och vilka elever som riskerar att inte uppnå de mål som finns. Sedan är det tanken att det ska komma in specialpedagogisk kompetens tillsammans med läraren som då gör en bedömning, säger utredaren Ulf Fredriksson till TT.

Läs mer:
Ekot
TT/Metro
Lärarnas tidning
Tidningen Förskolan

Utredningen överlämnades till Gustav Fridolin

På Grönkullaskolan i Sundbyberg tog utbildningsminister Gustav Fridolin i dag emot betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik från Utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti.

Syftet med utredningen har varit att utarbeta ett förslag till system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska eller svenska som andra språk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan.

- Elever som behöver extra stöd ska få det i tid. De insatser vi vet kan göra skillnad för läsningen, skrivningen och räkningen ska sättas in under de första åren, så att inte små hinder för eleven hinner växa till stora problem. Men i dag ger vi faktiskt mest dokumenterat särskilt stöd först i nionde klass och för många elever blir det för sent. Det är för att vända detta som regeringen investerar i tidiga insatser. Bland annat mer tid för lärarna i de tidiga åren, fler speciallärare och specialpedagoger och regeringen har låtit en utredare ta fram ett förslag till en läsa-skriva-räkna-garanti, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Utredare har varit Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, som bland annat har varit ansvarig för läsförståelsedelen i svenska PISA-undersökningen.

Utredningens förslag ska nu beredas och kommer skickas på remiss till myndigheter, organisationer och andra remissinstanser.

Läs pressmeddelandet här

Ekot:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6526954

TT/Metro:
http://www.metro.se/nyheter/elever-ska-fa-tidigare-stod/HdzpiA!BXEezqy8C8P5NZ8@yOrBYg/

Lärarnas tidning:
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2016/09/27/elevers-formagor-ska-testas-redan-forskoleklass