Kan du berätta om dina rekommendationer i utredningen?

Matte-No i mellanstadiet. Foto: Eva Dalin
Matte-No i mellanstadiet. Foto: Eva Dalin

- Syftet med utredningens förslag är att skapa system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska eller svenska som andra språk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan. Förslaget till åtgärdsgarantin innebär:

  • att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3,
  • att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematik-utveckling och
  • att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering  och uppföljning av stödåtgärderna.

Varför behövs en läsa-skriva-räkna-garanti?

Ulf Fredriksson, docent
Ulf Fredriksson, docent. Foto: Clemént Morin

- Skälet till att det är viktigt att införa en åtgärdsgaranti är att andelen elever med svaga resultat i läsning, skrivning och matematik har ökat, men också att det oavsett hur stor denna andel är har alla barn rätt att få en god start på sin utbildning.

- En god start innebär att de som behöver få stöd får detta så tidigt som möjligt. Om problem kan identifieras tidigt finns mycket större möjligheter att göra något åt dem.

Vad händer nu?

- Utredningen har nu överlämnats till utbildningsministern. Nästa steg är regeringen beslutar om att utredningen remissbehandlas. Baserat på utredningen och de synpunkter som kommit fram i remissbehandlingen lägger sedan regeringen en proposition till riksdagen. Riksdagen tar sedan ställning till detta.

- Om regeringen lägger en proposition till riksdagen om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik och riksdagen antar denna proposition skulle en åtgärdsgaranti kunna införas fr.o.m. den 1 juli 2018.

Läs mer Ulf Fredriksson har utrett en läsa-skriva-räkna-garanti