Pinar del Rio city i västra Kuba.
Pinar del Rio på västra Kuba.

Lázaro Moreno Herrera, professor, har beviljats 308 000 kronor från Universitets- och högskolerådets program Linnaeus-Palme partnerskap. Medlen ska användas för att bygga upp ett samarbete med universitetet Universidad de Pinar del Rio, på Kuba. Fyra lärare och studenter från Institutionen för pedagogik och didaktik och lika många från samarbetsuniversitetet på Kuba ingår i utbytet. De kommer att ges möjlighet att undervisa, alternativt studera, en termin vid partneruniversitetet under 2018. 

- Det ger oss möjlighet att utveckla samarbetet med en institution i ett viktigt geografiskt och kulturellt område, Latinamerika, som vi idag har lite samarbete med. Enligt internationella organisationer som UNESCO så har Kuba ett av de bästa utbildningssystemen i regionen. Deras utbildning har en stark forskningsförankring. Vårt samarbete kommer bidra positivt både till forskningen och genom studentutbytet, säger Lázaro Moreno Herrera.

Läs mer

Beviljade ansökningar för Linnaeus-Palme 2017-18
Linnaeus-Palme partnerskap