Här kan du läsa hela reportaget 

Två skolledare - bra för  hälsan och verksamheten, Sunt arbetsliv, 2 november, 2016.

Läs mer om projektet här

Forskare följer och stödjer delad ledning i skolan, Sunt arbetsliv, 2 november, 2016.
Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? Stockholms universitet, 29 september, 2016.
Lärande sker hela tiden, Pedagog Stockholm, 29 september, 2016.

 

Projektledare Marianne Döös, medarbetare: Erik Berntson och Lena Wilhelmson.

Läs mer om forskning inom Organisationspedagogik vid institutionen.