Symposium om 1968 och pedagogiken

25 maj 2018 kl. 10.00–17.00
Södertörns högskola, lokal MB505

I en uppmärksammad politisk manifestation ockuperade studenter i maj 1968 sitt eget kårhus i Stockholm. Den 25:e kom dåvarande utbildningsministern Olof Palme dit för att diskutera med de protesterande studenterna. Det är ett av de ikoniska ögonblicken i den svenska samtidshistorien.

Nu, exakt femtio år senare, arrangerar vi ett symposium om 1968 och pedagogiken. Även om en hel del på symposiet kommer att kretsa kring det som hände under den där händelserika majmånaden kommer det också handla om mycket annat. Ambitionen är att ta ett bredare grepp, utifrån en rad olika infallsvinklar, på pedagogik, skola och högre utbildning i Sverige under det som kallats det röda decenniet från 1965 till 1975. Det var en tid av stark politisering och ett ifrågasättande av tidigare givna sanningar, även inom pedagogikens område. Många drömde om och försökte också konkret arbeta med alternativa undervisnings- och utbildningsformer. Mycket var onekligen naivt, men det finns ändå skäl att så här ett halvt sekel senare fråga om vi idag, vad gäller det politiska och framför allt det pedagogiska, kan ha något att lära av denna så omvälvande period. 

Program

10.00–10.10 Anders Burman och Joakim Landahl: Inledning

10.10–10.45 Kjell Östberg: Palme, utbildningspolitiken och maj 68

Kaffe

11.00–11.35 Alexander Ekelund: Studentorganisering vid sextiotalets slut

11.35–12.10 Kajsa Ohrlander: Dialogpedagogiken, kritiken och konstruktionen av en manlig intellektuell

Lunch

13.00–13.35 Sven-Eric Liedman: I skuggan av Vietnam och UKAS. Akademisk undervisning 1968

13.35–14.10 Janne Holmén & Johanna Ringarp: 1968 och reformer av högre utbildning i Sverige och Finland

Kaffe

14.30–15.05 Joakim Landahl & Daniel Lövheim: ”Varning för meritokratin!” Receptionen av Michael Youngs The rise of the meritocracy i Sverige under 1960-talet. 

15.05–15.40 Christian Lundahl: Tidskriften Krut och betygsmotståndets dialektik

Paus

15.55–16.30 Anders Burman & Shamal Kaveh: 68, det politiska och det pedagogiska 

Avslutande diskussion

Mingel​ 


Symposiet, som är ett samarrangemang mellan idéhistorieämnet vid Södertörns högskola och Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan. Fri entré. 

Varmt välkoma!
Anders Burman & Joakim Landahl​