Läs om boken Att arbeta för lika villkor – Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation