Kursdeltagare 2019 SYV
Studie- och yrkesvägledare från hela landet deltar i en kurs om Studie- och yrkesvägledning för flyktingar. Foto: privat

Utbildningen är finansierad av EU:s Erasmus+-program och är en del av projektet CMinaR, som syftar till att utveckla kurser för vägledare som möter flyktingar. Den är en ”pilotutbildning”, vilket innebär att det kursinnehåll och material som tagits fram av de fem partnerländerna i projektet prövas och utforskas tillsammans med deltagarna.

Kursdeltagarna: "Gav ny kunskap och nya perspektiv"

I utvärderingen av kursen säger deltagarna bland annat:

”Kursen har bidragit till en ”ny” nivå utifrån vägledning av nyanlända”.

”Oerhört värdefullt med erfarenhetsutbyte mellan deltagarna på kursen. Bra att ha fått tips på metoder/sätt att hantera språkliga asymmetrier”.

”Motsvarade mina förväntningar. Gav ny kunskap och nya perspektiv”.

”Kursen har satt igång en tankeprocess vilket jag hoppas leder till en ökad kreativitet i samtalet”.

”Vilka möten vi har haft! Stor öppenhet i denna grupp. Generöst givande av erfarenhet från vår vardag på jobbet”.

Kursansvariga: "Spännande att jobba med en pilotutbildning"

Fredrik Hertzberg och Åsa Sundelin. Foto: privat

Åsa Sundelin och Fredrik Hertzberg som är kursansvariga berättar att det har varit ett spännande arbete med att pröva en pilotutbildning på det här sättet. 

- Fem länder har medverkat i att ta fram utbildningsmoduler och innehåll och det har varit utmanande att anpassa innehållet utifrån våra perspektiv och det svenska sammanhanget. Vissa delar har fungerat bra medan vi har fått brottas mer med andra. Kursdeltagarna har varit mycket engagerade och bidragit både med sina erfarenheter till kursinnehållet och till att utveckla kursen.

- Genom kursen har vi som lärare också fått en ökad insikt i både studie- och yrkesvägledningens och flyktingskapets villkor idag. Det är mycket komplexa frågor som vägledare som möter flyktingar har att hantera. Vi hoppas och tror att kursen bidragit till att stödja deltagarna i det arbetet.

Även Karin Hirasawa, adjunkt, Institutionen för pedagogik och didaktik, har undervisat på kursen.  

Läs mer om kursen här