Foto: Linnéuniversitetet
Stefan Lund. Foto: Linnéuniversitetet

Stefan Lunds forskningsintresse rör frågor om utbildningspolicy, ungas utbildningsval, skolsegregation, skolkulturer och hur symboliska gränser skapas, omformas och styr barn och ungas inkluderings och exkluderingsprocesser i den mångkulturella skolan. 

Stefan är aktuell som redaktör för en ny bok om Immigrant Incoropration, Education and the Boundaries of Belonging. New York: Palgrave Pivot, 2020.

Han deltar i också i ett forskningsprojekt med titeln: ”Att ta skolan i egna händer”. Projektet handlar om hur kommuner i Sverige hanterar skolsegregation och bristande likvärdighet genom att aktivt styra skolornas elevsammansättning. 

Läs mer om Stefan Lunds forskning

Kontakt

Stefan Lund