Tyska yrkeslärare och forskare från olika lärosäten gästade institutionen för att ta del av erfarenheter från projektet Språkutvecklande undervisning på yrkesprogram som drivs av Eva Eliasson, Katarina Lagercrantz All och Åsa Broberg.

Syftet med besöket var också att lärare och skolor som arbetar med integrerad yrkesutbildning/språkutveckling i Sverige och Tyskland skulle få presentera sina idéer och sin undervisning för varandra.

Likaså presenterades skolverksprojekt inom området samt hur språkombud på arbetsplatser utbildas. Under ett tre dagar långt studiebesök hölls föreläsningar, workshops och de gjorde studiebesök till gymnasieskolor som arbetar språkutvecklande. 

Deltagare från Sverige som medverkande under de tre dagarna var: Monica Lindvall (Nationellt centrum för svenska som andraspråk), Ingela Karlsson och Gun-Marie Manzoui (Campus Oxelösund), Stina Bauer och Emmy-Linda Svensson (Enskede gårds gymnasium, Stockholm), Henning Setterberg (Burgårdens gymnasium, Göteborg), Suzanne Wallin (yrkeslärare), Olga Orrit (Demenscentrum), Tobias Fannkvist, Björn Hjukström (YFI Åsö vuxengymnasium).

Kontakt och frågor

Eva Eliasson
Katarina Lagercrantz All
Åsa Broberg