"Ett sammansvetsat elevhälsoteam räcker inte. Ett främjande och förebyggande elevhälsoarbete som håller över tid är även beroende av att elevhälsans teamutveckling samordnas med lärares och övrig personals utveckling för att verksamheten ska fungera på det sätt som skollagen uttrycker. En drivande rektor är avgörande för denna samordning", skriver tidningen Specialpedagogik.

Läs hela reportaget i tidningen Specialpedagogik, 7 april, 2020.

Läs rapporten kostnadsfritt: Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete, Ingrid Hylander & Pia Skott, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020.

 

Foto: Niclas Björling
Pia Skott, Institutionen för pedagogik och didaktik

Pia Skott är docent i pedagogik och arbetar sedan mars 2016 som universitetslektor på Institutionen för pedagogik och didaktik, vid Stockholms universitet. Här är Pia utbildningschef för Rektorsprogrammet. Utöver det arbetar hon huvudsakligen med att undervisa i programmets olika rektorsutibildningar och med forskning i anslutning till skolledare. Pia är knuten till forskargruppen SOUL (= Skolors styrning, utveckling och ledning/ledarskap).

Läs om Pia Skotts forskning.