Shu-Nu Chang Rundgren
Shu-Nu Chang Rundgren

Shu-Nu Chang Rundgren är ny professor i didaktik vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sedan tidigare är hon professor i naturvetenskapernas didaktik vid Karlstad universitet (sedan 2011).

Hennes forskningsområde omfattar bland annat kommunikation och interaktion gällande vetenskapsfrågor i samhället och hur man stimulerar intresset för teknik och naturvetenskap i tidiga åldrar.

- Det finns ett stort intresse bland unga idag att medverka till att ta medvetna beslut, men vi behöver fånga intresset långt ner i åldrarna och ge dem verktygen att argumentera kring naturvetenskapliga frågor.

- Det gäller människans överlevnad och förmågan att sätta sig in i fakta. Det är en nödvändighet för att kunna förstå och argumentera för viktiga samhällsfrågor, allt från global uppvärmning till genförändrad mat eller förståelse för andra kulturer.

Shu-Nu Chang Rundgren har också expertis inom följande områden:

  • Vetenskaplig kommunikation
  • Allmänhetens förståelse för vetenskap & hälsa
  • Kognitiv psykologi i lärande
  • Lärares professionsutveckling inom undersökandebaserad och kontextbaserad undervisning
  • Teknik i utbildning och lärande, IKT mm. 

Läs mer på hennes personliga hemsida.

Nya publikationer

Kommunikation kring sociovetenskapliga frågor

Shu-Nu Chang Rundgren, ny professor i didaktik. Foto: Privat
Shu-Nu Chang Rundgren, ny professor i didaktik. Foto: Privat

Shu-Nu Chang Rundgrens forskningsfokus är undervisning och lärande kring samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (socioscientific issues, SSI). 

SSI växer fram ur frågor som berör flera vetenskapliga discipliner: teknik (s/science), miljö (e/environment), ekonomi (e/economy), social kultur (s/social culture), etik (e/ethics) och politik (p/politics).

En modell benämnd SEE-SEP utvecklades 2010 för att bidra till SSI-undervisning och lärande och bedömning av SSI-argumentation. 

Läs mer om SEE-SEP här.