Foto: Niklas Björling

 

Tid och datum: 14 maj, kl 13-15, rum: 2519.
Läs mer: Åsa Wikforss (Filosofiska institutionen, Stockholms universitet)
Läs om boken: Alternativa Fakta – Om kunskapen och dess fiender

Kontakt: Klas Roth

Fler seminarier i vår om Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning

Alla är välkomna!