Foto: Niklas Björling

 

Tid och datum: OBS! Seminariet är inställt! Nytt datum för seminariet kommer att meddelas senare.
Läs mer: Åsa Wikforss (Filosofiska institutionen, Stockholms universitet)
Läs om boken: Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender

Kontakt: Klas Roth

Fler seminarier i vår om Filosofiska och kritiska studier om (ut)bildning

Alla är välkomna!