Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik
Åsa Sundelin, Institutionen för pedagogik och didaktik. Foto: Niklas Björling

Se filmen: Hur kan man jobba aktivt med SYV för nyanlända?
Aktuell kurs: Studie- och yrkesvägledning för nyanlända
Forskning: Karriärutveckling och vägledning