Så leds kyrkan i sekulariserat spänningsfält, Kyrkans tidning 2019-12-05