Stefan Ekecrantz och Jeanna Wennerberg får rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning, för projektet: Akademiskt läsande, studiestrategier och genomströmning inom lärarutbildningen.

Projektet tilldelas: 225 000 kronor

Michael Håkansson (huvudsökande) får rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning, för projektet: Kvalitetsutveckling av undervisning för hållbar utveckling på lärarutbildningens olika program

Projektet tilldelas: 450 000 kronor

Grattis! 

Läs mer om utlysningen