Susanne Kreitz-Sandberg får rektorsmedel för kvalitetsutveckling av utbildning, för projektet: Utveckling av vetenskapligt skrivande genom återkoppling och mentorskap.

Projektet tilldelas: 457 000 kr 

Läs mer om utlysningen