Syftet med projektet är att undersöka medicinsk och pedagogisk kompetensutveckling och fortbildning för läkare samt hur denna bidrar till utveckling av den kliniska verksamheten. 

Projektet antar en kvalitativ ansats och tillämpar perspektiv från system- och organisationsteori. Det är planerat som en jämförande kvalitativ fallstudie av läkare inom olika specialiteter och fokuserar på att undersöka läkares lärande både vad gäller formella kompetensutvecklande aktiviteter, såsom deltagande i kurser och konferenser, liksom informell kompetensutveckling i form av exempelvis undervisning, handledning samt genom möten och nätverk på arbetsplatsen. 

Projektet har utvecklats av Professor Klara Bolander Laksovs medicinpedagogiska forskargrupp och bygger på 10 års forskning inom medicinsk pedagogik.

Anslaget är 1 miljon kronor. Projektet pågår 2020-2021.

Kontakt

Klara Bolander Laksov. Foto: Privat

 

Klara Bolander Laksov, professor, föreståndare för Centrum för Universitetslärarutbildning (CeUL), vid Stockholms Universitet.

Kontakt och mer information

Cormac Mc Grath

 

Cormac McGrath, docent, Stockholms universitet

Kontakt och mer information