Kvinnorna bakom FN-deklarationen

Det var bara fyra kvinnor bland de 850 internationella delegater som signerade FN-stadgan i juni 1945. Tre år senare antogs FNs allmänna förklaring om mänskliga rättigheter i december 1948 - där endast fyra kvinnor höll tal vid antagandet i generalförsamlingen. Den globala fredsorganisationens arbete grundades med dessa två dokument. De kvinnor som var involverade under arbetet har Rebecca Adami, lektor vid institutionen, skrivit en bok om, som nu lanseras, bland annat vid FN-högkvarteret i New York och på FN i Genéve. 

Foto: Credit UN Photo
Begum Hamid Ali, India och Alice Kandalft Cosma, Syria; Minerva Bernardino, Dominican Republic och Ana Figueroa, Chile; samt Eleanor Roosevelt, US. Foto: Credit UN Photo

Fotoutställning vid FNs högkvarter i New York

Bilder från fotoutställningen vid FNs högkvarter i New York, i samband med lanseringen av boken "Women and the Universal Declaration of Human Rights" (Rebecca Adami, 2018).

Rebecca Adami utställning i New York december 2018

 

Rebecca Adami utställning och boklansering i New York

Radiointervju med Rebecca Adami om kvinnorna bakom FN-deklarationen på SOAS, University of London

Radiointervju med Rebecca Adami om boken på SOAS University of London, i oktober 2018:

Lyssna här: Women founders of the UN with Dr Rebecca Adami and Fatima Sator

Library talk vid FN i Genéve 

Rebecca Adami har också haft ett ”Library Talk” vid FN i Genéve, den 23 november, där Office of High Commissioner for Human Rights gjorde ett reportage om hennes bok. (Artikeln kommer att länkas snarast).

Rebecca Adami, FN, New York
Rebecca Adami