Rebecca Adami deltar i två projekt som får medel från Områdesnämnden för humanvetenskaps strategiska medel. 

Interdisciplinär konferens: antologi om barnets rättigheter – juridiska och etiska utmaningar
Deltagare: Anna Kaldal (huvudsökande), Rebecca Adami, Margareta Aspán
Anslag: 100 000

Planering av interdisciplinär master – the child’s rights
Deltagare: Anna Kaldal (huvudsökande), Rebecca Adami, Margareta Aspán
Anslag: 100 000

Läs mer om utlysningen