Foto: Privat
Foto: Privat

Det skriver hon om i en ny artikel i tidskriften Child & Family Social Work: "Quality of the analysis – A performance management system for the analytical stage of child-protection investigations". Tore Svendsen och Henrik Karlsson är medförfattare. 

Många länder strävar efter att utveckla systematiska uppföljningsverktyg för att öka kvaliteten i socialtjänstens olika verksamhetsområden. Ett område som väckt särskilt intresse under de senaste decennierna är utredningsarbetet inom den sociala barnavården.

Den här artikeln handlar om hur författarna har utvecklat och testat QUAL – en metod för att kvalitetsgranska det skriftliga analysarbetet i en barnavårdsutredning. 

– Vi hoppas att QUAL kan komplettera andra metoder inom praktiken och användas för att utveckla och förstärka analysarbetet. Men också bidra till professionell utveckling och lärande genom dess möjlighet att ge praktiker feedback på deras arbete med att analysera socialt utsatta barns behov, säger Gunilla Avby. 

 

Länk till artikeln

 

Kontakt

Gunilla Avby