Marianne Döös och Lena Wilhelmson är redaktörer för boken Delat ledarskap i förskola och skola, Studentlitteratur, 2019.

Bidrar med kunskap om delat ledarskap i förskola och skola

Denna bok bidrar med kunskap om delat ledarskap i förskola och skola utifrån aktuell empirisk forskning och teori. Fokus ligger på förutsättningar som krävs och som skapas i det delade ledarskapet, samt på möjligheter och svårigheter kopplade till sådant ledarskap.

Exempel på frågor som belyses är:

  • rättsliga möjligheter för gemensamt ansvar, 
  • olika former av delat ledarskap och hur de visat sig fungera i praktiken, samt
  • krav på relationen mellan chefer som delar en ledningsfunktion. 

Boken tar också upp erfarenheter av att som huvudman införa delat ledarskap.

Boken riktar sig till rektorer, huvudmän och andra intresserade av förskolors och skolors ledning

Delat ledarskap i förskola och skola riktar sig till rektorer, huvudmän och andra intresserade av förskolors och skolors ledning, och är användbar på rektorsprogrammet och i annan ledarskapsutbildning. Boken pekar på möjligheterna i kollektiva former av ledarskap, men skriver inte fram delat ledarskap som en universallösning på alla problem. I stället ses delat ledarskap som en relevant ledningsform och som en möjlig väg fram till mer hållbara arbetssituationer för rektorer vars uppdrag ofta är omfattande, komplicerade och krävande.

Om "Delat ledarskap i förskola och skola" i media

Redaktörer

Marianne Döös

Marianne Döös, professor

Lena Wilhelmson

Lena Wilhelmson, docent

Övriga författare

  • Erik Berntsson, psykologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Åsa Örnberg, juridiska institutionen, Stockholms universitet och
  • Jenny Madestam, Södertörns högskola.