Elisabet Söderberg
Elisabet Söderberg

Elisabet Söderberg har fått ett forskningsanslag från Torsten Söderbergs stiftelse på 1 402 000 kronor för projektet ADHD, högfungerande autismspektrumtillstånd och stöd i karriärvalsprocessen.

Syftet med studien är att undersöka hur personer med diagnoserna ADHD respektive högfungerande autismspektrumtillstånd upplever att karriärvalsstödjande verksamhet, såsom studie- och yrkesvägledning och arbetsförmedling, borde vara upplagd för att möta deras behov.

Studien ska svara på frågor om såväl samtalsmetod som annat bemötande från den professionella samtalsledaren samt individens egna referensramar kring karriärvalspåverkande faktorer. Undersökningen genomförs med hjälp av biografiska intervjuer med personer över 18 år. Projektet löper över 2 år.