Möten, makt och kön – ett projekt för att medvetandegöra normer i arbetslivet

Eva Amundsdotter, Institutionen för pedagogik och didaktik
Eva Amundsdotter. Foto: Clemént Morin

Öppenheten att tala om jämställdhet i akademin har ökat, men det framkommer fortfarande genusrelaterade mönster och strukturer när möten analyseras. Det har man sett i ett projekt genomfört på Malmö universitet.

Sammanlagt femton akademiska ledare, varav nio kvinnor och sex män, med olika chefs- och ledningsuppdrag har deltagit i projektet Möten, makt och kön – om hur genus görs och återskapas under olika möten på Malmö universitet. Rapporten är en uppföljning och fördjupning av ett tidigare jämställdhetsprojekt som genomfördes under 2010 – 2012.

Susanne Andersson, Institutionen för pedagogik och didaktik
Susanne Andersson. Foto: Privat

Två forskare från Stockholms universitet, Eva Amundsdotter och Susanne Andersson har på uppdrag av rektor på Malmö universitet hållit i projektet och skrivit en rapport tillsammans med Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, och Cristina Liljeroth, jämställdhetsstrateg. 

Här kan du läsa mer om rapporten Möten, makt och kön

Läs mer

Eva Amundsdotter
Susanne Andersson
Forskning om Organisationspedagogik vid institutionen