Meeri Hellsten, Stockholms universitet
Meeri Hellsten, Stockholms universitet

Meeri Hellsten undervisar och forskar företrädesvis om internationell och jämförande pedagogik, men också på Centrum för universitetslärarutbildning (Ceul), och på forskarutbildningen i pedagogik. 

Läs mer om Meeris undervisning och forskning här