Nationell forskarskola PEDASK
Ny nationell forskarskola PEDASK startar 2020.

Den startar till hösten och utlysningar öppnar i februari. Under våren 2020 kommer 9 doktorander att antas. Läs mer om forskarskolan och utlysningen här

Vetenskapsrådet beviljade den 13 november, 38 miljoner kronor till en nationell forskarskola i utbildningshistoria, som ska utbilda totalt 9 doktorander vid Örebro, Stockholm, Uppsala och Umeå universitet. 

Kontaktperson vid Institutionen för pedagogik och didaktik är professor Joakim Landahl som sitter i styrgruppen för forskarskolan.