Läs en sammanfattning av resultaten här

Studien i fulltext